• 1912 Orkiestra w Godzianowie ks. Bielecki org. Puczyński (autor nn)
 • 1922 Orkiestra ks. Plckowski, org. apiski autor nn
 • 1924 (1 z prawej Piotr Mozga)
 • 1927 Koło Młodzieży Wici (fot. Wyszyński) (autor nn)
 • 1927 Koło Młodzieży w Godzianowie (środek dolny rząd nauczyciel Jakubowski) autor nn
 • 1928 Dziesięciolecie Koła Młodzieży Wiejskiej w Godzianowie autor nn
 • 1930 - lata 30-ste (kolonia północna) (autor nn)
 • 1930 (lata 30ste) - Zbudniewek Kaziemirz, Antoniak, Bachmat Jerzy, Władysław Maj Białkowski Edward
 • 1931-10-27 (1) Szymon Krawczyk, Kazimierz Zbudniewek (środek)
 • 1932 (rok około) P. Sobieszek (autor nn)
 • 1933 Poświęcenie kamienia węgielnego pod szkołę Ks. Studziński
 • 1934 Franciszka i Wojciech Filipczakowie Michowice
 • 1934 (autor nn)
 • 1935 Chór Kościelny organista J. Łapiński
 • 1935 Michowice Melania z dziadkami Filipczakami
 • 1937 Mleczarnia w Godzianowie
 • 1939 Lata okupacji - komunia (po lewej Ks. Studziński, po prawej Ks. Pawelczak) (autor nn)
 • 1941 Przed szkołą podstawową w Godzianowie (nauczycielka p. Grzebiszowa) autor nn
 • 1942-11-20 Zbudniewek Kaziemierz, Białkowski Edward, Mozga Julianna, Murgrabia (Zbudniewek) (Białek) Stanisława
 • 1943-10-20 Godzianów (1)Kazimierz i (4) Wincenty Zbudniewek
 • 1943 ks. Pawelczyk, Tulczyński matematyk (w kapeluszu), Kaczmarek, Ławiński (z wąsikiem), Piątkowska, Grudziel Grzebiszowa (autor nn)
 • 1943 Początek budowy domu nauczyciela Glinianki
 • 1946-06-29 Maków
 • 1946 Pierwsi maturzyci (drogo przy mynie) ul. Kociuszki
 • 1946 Pierwsi maturzyści w Godzianowie (środek profesor Stala)
 • 1946 Pierwsza matura po wojnie (1 rząd góra J. Gruziel, M. Tuka, K. Zelman, Z. Meszka, Krysia Basia) autor nn
 • 1946 Uroczystość pierwszych maturzystów (przed szkołą) autor nn
 • 1947 Teofilla Mozga, Wincenty Mozga przed swoim domem (YAD VASHEM)
 • Drużyna teatralna (prowadzona przez panią Krasnodębską) autor nn lata 30ste
 • Dzieci urodzone w 1930 autor nn
 • Dziewczyny z Godzianowa lata 30ste autor nn
 • Konkurs płodów rolnych w Godzianowie (lata 30ste)
 • Lata 30ste autor nn
 • Lata 40ste autor nn
 • Lata okupacji biuraliści z mleczrni
 • Miądlenie Lnu (autor nn)
 • Mleczarnia w Godzianowie lata 30-ste
 • autor nn
 • Orkiestra na weselu (lata 40ste) (autor nn)
 • Pierwsza motopompa w Godzianowie (autor nn)
 • Początek lat 30-tych (1 od lewej p. Krawczyk, 2 nn, 3 Zbudniewek Kazimierz, 4 Jagiełło Jan) autor nn
 • Poświęcenie motopompy Ks. Studziński 1 (autor nn)
 • Powicenie motopompy Ks. Studziski (autor nn)
 • Przy starej szkole (drewniany budynek stała w miejscu masarni - obecnie kwiaciarni) autor nn
 • Stary dom ( o ile dobrze odczytałem dom P. Jagiełła) autor nn
 • Straża Pożarna i Orkiestra w latach 20-stych (Ks. Pląckowski i organista Łapiński) autor nn
 • Strażacy (lata 30ste) (autor nn)
 • Szkoła w Byczkach, lewy dół Stefan Białkowski z Byczek 19_06_1940 (ze zbiorów K.Białkowskiego)
 • Teatr przedwojenny autor nn
 • Wacław Białkowski ur w w Byczkach 1935 piąty od lewej na dole, komunia w Godzianowie (ze zbiorów K.Białkowskiego)