Szukaj

58 trafień dla kwiecień 2012

 • Albumów (0) & Obrazów (58)
 • 300 mil do nieba
 • 1933 Poświęcenie kamienia węgielnego pod szkołę Ks. Studziński
 • 1943 ks. Pawelczyk, Tulczyński matematyk (w kapeluszu), Kaczmarek, Ławiński (z wąsikiem), Piątkowska, Grudziel Grzebiszowa (autor nn)
 • 1974 Rozbiórka starego Domu
 • 1979 Kościół zdję™cie z Remizy Strażackiej fot. K.Mozga
 • 1979 luty droga do Byczek 1 (M. Zbudniewek)
 • 1979 luty droga do Byczek 2(J. Zbudniewek)
 • 1979 luty droga do Byczek 3 (J.Zbudniewek)
 • 1979 luty droga do Byczek 4 (M. Zbudniewek)
 • 1979 luty ul. Pół‚nocna
 • 1979 SKR ul. Sportowa fot. K.Mozga
 • 1979 Szkoł‚a dom nauczyciela fot. K.Mozga
 • 1979 Trzy mosty, ul. Modrzewiowa fot. K.Mozga
 • 1979 ul. Klonowa fot. K.Mozga
 • 1979 Widok na Spół‚dzielnie produkcyjną… (ul. Sportowa) fot. K.Mozga
 • 1979 Widok na ul. Modrzewiową… fot. K.Mozga
 • 1982 Krzyż droga do Zapad
 • 1982 Mostek kol. Lasek
 • 1982 Remiza Strażacka
 • 1983 Boże Ciało
 • 1983 Mleczarnia ul. Klonowa
 • 1983 Pomnik T. Kosciuszki i stara remiza strażacka
 • 1983 ul. Połnocna w kierunku kościoła
 • 1983 Wierzby przy rzece w tle ul.T. Kościuszki
 • 1984 Mleczarnia spłoszona świnia
 • 1984 ul. Modrzewiowa kolonia Budki
 • 1984 ul. Poludniowa stara piwnica
 • 1984 ul. Północna
 • 1984 w polu Witek i Jula Zbudniewek
 • 1985 Kościół ul. T. Kościuszki
 • 1985 Plebania
 • 1985 ul. Północna
 • 1986 Godzianowskie pola w tle las makowski
 • 1986 Zakończenie zerówki
 • 1988 ul.Modrzewiowa
 • 1988 ul. Modrzewiowa w kierunku kol. Budki
 • 1988 ul .T. Kościuszki mokradła
 • 1989 Budowa budynku przyszłego banku ul.Sportowa
 • 1989 Budowa szkoły
 • 1989 Budowa Szkoły 2
 • 1989 Budowa Szkoły ul.Sportowa
 • 1989 Budowa Szkoły ul. Sportowa 2
 • 1989 Droga "na Lipie" ul. Lipowa
 • 1989 Internat
 • 1989 Widok z wysokiej góry w kierunku Kawęczyna
 • 1989 Wiec przedwyborczy
 • 1989 Wyjazd na basen do Lodzi 1
 • 1989 Wyjazd na basen do Lodzi 4
 • 1989 Wyjazd na basen do Łodzi 2
 • 1989 Wyjazd na basen do Łodzi 3